Opening up markets by developing new formulation for osteoinductive biomaterial

Diarienummer 2017-04676
Koordinator OSSDSIGN AB
Bidrag från Vinnova 1 781 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt
Ansökningsomgång Medtech4Health: Collaboration Projects in Medical technology 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en benersättningsprodukt för steloperationer av ryggen. Målsättningen är att i slutet av 2019 utvecklat en produkt med goda hanteringsegenskaper samt påvisat utmärkta pre-kliniska resultat i en etablerad djurmodell.

Förväntade effekter och resultat

Att uppnå konkurrenskraftigt resultat för ryggradsfusion/steloperation i vald djurmodell.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fem arbetspaket; projektledning, formuleringsutveckling, produkt verifiering, produkt validering samt utvärdering och planering av framtida kommersialisering och registrering. Optimering av formuleringen kommer pågå till mitten av 2018 för att därefter påbörja verifiering följt av validering. Valideringen kommer göras med hjälp av en etablerad djurmodell för spinal fusion med förväntad slutrapport i slutet av 2019. Under projektet gång kommer utvärdering av planering för nästa steg, kommersialisering och registrering, pågå.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.