OpenDataUmea

Diarienummer 2012-01658
Koordinator Umeå kommun - IT TELEFONI
Bidrag från Vinnova 398 000 kronor
Projektets löptid juli 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projekt ´OpenDataUmea´ har realiserar PSI-direktivet lokalt i Umeå kommun. Projektet har publicera kring 90 filer (8 dataset enligt CKAN-systemets definition) och tagit fram utkast till avtal med leverantörer, Service Level Agreements med vidareutnyttjare, rutiner när en vidareutnyttjare begär att kommunen ska tillhandahålla öppet data mm. Alla dokument har publiceras under en Creative Contents licens. Den framtagna portalen har redan återanvänts och fler kommuner kommer troligen att göra detta.

Resultat och förväntade effekter

Samtliga punkter som anges i basrapporten har uppfyllts. Det är tydligt att utvecklingen av tekniska lösningar för öppna data inte kan gå alltför fort fram. En ´organisatorisk mognad´ måste finnas som någorlunda matchar mängden öppna data och de tekniska lösningar kring öppna data som tillhandahålls.

Upplägg och genomförande

Arbetet fokuserades på att skapa konkreta resultat och göra dessa tillgängliga för alla som är intresserade. Ett förankringsarbete mot kommunens förvaltningar och nämnder har pågått parallellt med övriga aktiviteter i projektet. Forskare och aktivister har också kontaktas och av eget intresse medverkat. Den tekniska utvecklingen skedde mer traditionellt former. Upplägget har fungerat väl, möjligen skulle det interna förankringsarbetet ha kunnat vara intensivare. å andra sidan är det lättare att förankra något som finns en ett koncept. Förankringen bör m a o bli lättare nu.

Externa länkar

Videoklipp - kort presentation om projektet och dess resultat Programkod etc som tagits fram Site med öppna data Wiki med metadata och diverse annat som skapats av projektet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.