Open Innovation för Svensk Life Science

Diarienummer 2014-00631
Koordinator Göteborgs Universitet - Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Bidrag från Vinnova 1 998 350 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - december 2016
Status Avslutat