OnTheFlea

Diarienummer 2013-01408
Koordinator ONTHEFLEA AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att få en bättre förståelse och en ökad kunskap vilket skulle snabba upp processen att etablera oss på nya marknader. Målet var att finnas på plats i minst tre länder utanför Sverige med lokala dedikerade team och en tydlig strategi för snabb tillväxt. Vi hade aldrig kommit så långt som vi är utan det projektbidrag vi fått. Vi har tagit ett jättesteg framåt och har jobbat fram en tydlig strategi. Vi hade hoppats på en utlandslansering till årsskiftet, det visade sig lite väl ambitiöst men vi är på plats, teamen är satta och vi är nära en lansering på de marknader vi satt upp som mål.

Resultat och förväntade effekter

Målet var att vi efter projekttiden skulle fått en förståelse och kunskap kring hur och var vi ska fortsätta utlandsetableringen. Allt vi gjort kommer att underlätta fortsatt etablering och snabbar också upp processen mot att bli ett tillväxtbolag samt visa ett positivt kassaflöde.

Upplägg och genomförande

De insatser vi satte upp som mål har alla genomförts enligt plan. Vi har ännu inte lämnat in alla ansökningar gällande skydd av varumärke och designskydd. Vi har tagit extern hjälp för att undersöka möjligheterna samt rekommenderat vilken typ av skydd vi bör ha, för vad och i vilka länder.

Externa länkar

www.ontheflea.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.