One pot synthesis of MOFs

Diarienummer 2015-04664
Koordinator Stockholms universitet holding AB
Bidrag från Vinnova 225 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - juni 2017
Status Avslutat