Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Okapi - utveckling av innovativa, mobila och flexibla banktjänster

Diarienummer
Koordinator OKAPI FINANCE INTERNATIONAL AB
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

*Utveckling en modul för att hantera transaktioner från Visa till Visa kort. *Utveckling av verktyg för kundprofilering och riskbedöming med hjälp av självlärande logaritmer. Detta verktyg heter Okapi Fact Finder. Detta verktyg ska kunna analysera kundernas transaktionsdata över tid (in- och utbetalningars frekvens och storlek) och skapa riskprofiler.

Resultat och förväntade effekter

*Utveckling en modul för att hantera transaktioner från Visa till Visa kort. Målet är att skapa större flexibilitet för kunder och utökar Okapis marknad också till de som har bankkonto idag men har behov av att överföra pengar på ett effektivt och säkert sätt både för inrikes- och utrikestransanktioner *Utveckling av verktyg för kundprofilering och riskbedöming med hjälp av självlärande logaritmer. Detta verktyg heter Okapi Fact Finder. Detta verktyg ska kunna analysera kundernas transaktionsdata över tid (in- och utbetalningars frekvens och storlek) och skapa riskprofiler.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt planeringen vad gäller tiden. Men det krävde mer resurser än beräknat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-00428

Statistik för sidan