Ökad innovationsförmåga genom nya verktyg till kreativa entreprenörer. Pilotprojekt med inkubatorn Subtopia.

Diarienummer
Koordinator Anna Maria Lindell AB
Bidrag från Vinnova 116 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Pilotprojektet genomfördes under 12 veckor i samarbete med inkubatorn Klump/Subtopia, med målet att utveckla och verifiera Advance metod. Genom projektet har jag fått verifierat att jag tänkt rätt kring kopplingen produkt och målgrupp, det vill säga att erbjuda kunskap, verktyg och strategier från ADHD-forskningens/coachningens område till entreprenörer, med ökad produktivitet som mål. Målet var också att lansera en skalbar produktportfölj som kan bidra till framgångsrikt entreprenörskap och affärsutveckling i större skala.

Resultat och förväntade effekter

Av utvärderingen framgår att projektet har resulterat i en ökad produktivitet hos samtliga deltagare, vilket b.la. innebär effektivare utnyttjande av egna kreativa resurserna. På organisationsnivå utgör verktygen ett sätt att bli mer attraktiv och attrahera, utveckla och behålla kreativa personer. Pilotprojektet har stärkt mig i min övertygelse om att affärsidén fungerar, och utgör en god grund för vidareutveckling av Advance erbjudande, bl.a. lanseringen av en verifierad och skalbar produktportfölj som stärker framgångsrikt entreprenörskap i större skala.

Upplägg och genomförande

Urvalsmetoden för deltagare byggde på igenkänning via ett frågeformulär, och fungerade ändamålsenligt. Resultaten tyder på att kombinationen av professionell coachning och kunskap och verktyg från ADHD-forskningens område utgör en effektiv metod för att hjälpa entreprenörer till ökad produktivitet och hållbarhet. Utbildning i videoformat var mycket uppskattat av deltagarna. De uppskattade den flexibilitet som det innebär i tid och rum, samt att kunna repetera valda delar efter behov. Fyra av fem deltagare skulle vilja fortsätta programmet längre för att få ut ännu mer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.