Ny teknologi för blekning av kemisk massa medförande reduktion av utsläpp samt överlägsen kostnadseffektivitet

Diarienummer 2017-04359
Koordinator BIM Kemi Sweden Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 067 600 kronor
Projektets löptid februari 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla och validera ny innovativ teknik för prestandahöjande blekning. Planen är att utveckla produkter i laboratorieskala, bekräfta och visa dess egenskaper under en pilotstudie, och avsluta med att testa tekniken hos industripartnerns anläggningar. Analys av kundbehov i specifika installationer syftar till att säkerställa att utmaningar vid produktvalidering åtgärdas på ett tillfredsställande sätt.

Förväntade effekter och resultat

Vår nya produkt antas ge väsentligt bättre prestanda jämfört med de kemiska system som används på marknaden. Fördelar som kan uppnås är: a) förbättrad ljushet på massa, b) reducerad blekkostnad, c) minskad energiförbrukning, d) minskat COD-utsläpp, e) förhindra oorganiska avsättningar, f) ökat fiberutbyte och g) förbättrad produktion / körbarhet.

Planerat upplägg och genomförande

A: Målet är att utveckla lovande formuleringar i laboratorieskala som vid blekning ger bättre resultat än traditionellt använd kemi. B: Bekräfta resultaten från A i en trycksatt reaktor som bättre efterliknar den industriella applikationen. C: Bedömning och urval av valideringsklara formuleringskandidater. D: Kundkravanalys och val av samarbetspartner. E: Valideringsstudie i fullskala hos samarbetspartner.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.