Ny process för införande av medicinteknisk behandlingsmetod på spasticitetsmottagning

Diarienummer 2018-03880
Koordinator Inerventions AB, Danderyd - Inerventions AB
Bidrag från Vinnova 1 644 280 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt
Ansökningsomgång Medtech4Health: Collaboration projects involving medical technology 2018

Syfte och mål

Syftet är att ta fram en modell för implementering av Mollii® i klinisk rutin i samverkan mellan spasticitetsmottagningen i Linköping och företaget Inerventions. Målsättningen är att patienter inom målgruppen ska kunna erbjudas Mollii som alternativ eller kompletterande behandlingsmetod via spasticitetsmottagningen. Den långsiktiga målsättningen är att Mollii ska erbjudas användaren utan kostnad, på samma sätt som andra hjälpmedel t ex rullstolar.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter är att vårdgivarens utbud av behandlingsmetoder blir komplett med de alternativ som finns tillgängliga. Patienten kan på så vis få en mer skräddarsydd behandling. Vid projektslut kommer en modell för implementering av ny medicinsk teknik vid etablerad organisation inom sjukvården att presenteras. Modell kan komma att användas vid implementering av andra medicintekniska produkter.

Planerat upplägg och genomförande

Beskrivning av arbetspaketen följer: 1. Projektstart; etablering kontaktytor samt dokumentationsstruktur. 2. Kartläggning av nuvarande processer för införande av nya behandlingsmetoder/medicinsk teknik på spasticitetsmottagningen. 3. Utbildning i behandling med Mollii för kliniskt verksamma vid spasticitetsmottagningen. 4. Framtagning av ny process för införande av nya behandlingsmetoder/medicinsk teknik på spasticitetsmottagningen. 5. Implementering av Mollii vid spasticitetsmottagningen med stöd av "Genombrottsmetoden". 6. Analys samt projektavslut.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.