Ny och effektiv separation från restströmmar

Diarienummer 2016-05118
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Kemi, material och ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation
Ansökningsomgång Pre-studies to develop new "Innovation Projects" within BioInnovation

Syfte och mål

Syftet var att samla en industrigruppering inom ultraljudsbaserad separation av restströmmar vid massatillverkning, att säkerställa äganderätt av tekniken och att inkomma med fullständig forskningsansökan till Bioinnovation. Ett ytterligare syfte var koordinering med övriga föreslagna projekt via av Bioinnovation utsedda personer vid IVL.

Resultat och förväntade effekter

Industrigruppering, svensk patentansökan, koordinering med övriga föreslagna projekt och med utsedda personer vid IVL samt fullständig projektansökan slutfördes.

Upplägg och genomförande

Den föreslagna tekniken bedömdes vara ny för tillämpningsområdet vilket gjorde det nödvändigt att inkomma med svensk patentansökan för att säkerställa nyttjanderätt till tekniken och möjliggöra industriell implementering. Ett flertal möten genomfördes mellan industriella parter och med koordineringsgruppen. Slutlig ansökan skickades in för bedömning i början av maj.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.