Ny metod för tillverkning av elektronik på folie

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Norrköping
Bidrag från Vinnova 1 936 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har efter att ha analyserat marknaden för våra produkter tagit fram ett affärskoncept som också har visat sig vara framgångsrikt. Samtidigt har vi kunnat etablera affärsrelationer och ett brett kontaktnät inom vår potentiella marknad. Målet är helt och hållet uppnått vi har flera aktiva kundprospekt, en preliminär Affärs- och Marknadsplan samt långt gångna förhandlingar med en affärspartner.

Resultat och förväntade effekter

Vi har en aktiv marknadsföring, ett affärskoncept som har visat sig vara framgångsrikt och som vi fortsätter att arbeta efter. Vi förväntar oss att fler kunder kommer att använda vår teknik. Projektet har troligen inneburit att vi har fått en affärskontakt som på längre sikt kan bära företaget.

Upplägg och genomförande

Vi har börjat med att analysera de potentiella marknaderna för vår teknik och deras behov samt konkurrerande metoder. Utifrån detta har vi tagit fram ett affärskoncept, marknadsföringsmaterial och valt att introducera på mässor. Genom att samtidigt få presentera oss på samtidiga konferenser har vi fått ett stort genomslag med många intresserade. På detta sätt har vi skapat ´ringar på vattnet´ som ger en stor spridning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.