Ny LIGBT med banbrytande prestanda

Diarienummer 2013-03928
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juni 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång AO Innovative ICT 2013

Syfte och mål

Ny unik komponentidé har undersökts och vidareutvecklats med målet att leverera bandbrytande prestanda för kiselbaserad RF-teknologi. En latchfri LIGBT har tillverkats på kommersiellt foundry i SOI-teknik.

Resultat och förväntade effekter

Banbrytande prestanda med 10x högre ström och effekttäthet jämför med kommersiell kisel LDMOS och LIGBT i samma spänningsområden

Upplägg och genomförande

Projektet har varit ett samarbete mellan Uppsala universitet (UU) och Comheat Microwave AB (CM). Nytt komponentkoncept har patenterats och förts över på kommersiellt foundry. Komponentprototyper utvärderade tillsammans med potentiella kunder.Projektet har förlängts i tid med 1,5 år, främst p g a långa ledtider på foundry.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.