Ny behandlingsmetod för neurologiska sjukdomar

Diarienummer
Koordinator Rhinomed AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - december 2012
Status Avslutat