nSHIELD

Diarienummer
Koordinator TELCRED AB
Bidrag från Vinnova 139 628 kronor
Projektets löptid september 2011 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Ur Telcreds perspektiv har målen med projektet varit att: * Få en bättre förståelse för tillgängliga inbyggda system (hårdvaruplattformar) med stöd för kryptografiska operationer * Etablera kontakt med nya potentiella partners i Europa * Få en bättre förståelse för de mjukvaruteknologier som utvecklats av de andra två svenska parterna i projektet: SICS och T2 Data. Vi bedömer att dessa mål har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Vi tror inte att vi direkt kommer att tillämpa den hårdvaruplattform som vi utvärderade i projektet, men i framtiden kan vi komma att använda de mjukvaruteknologier som utvecklats av de två svenska parterna: SICS och T2 Data.

Upplägg och genomförande

Vi upplevde att det var lite svårt att förstå och relatera till de centrala teman som det övergripande projektet visade sig handla om. Vi valde därför att identifiera delprojekt och partners med mer direkt relevans för vår egen affärs- och teknikutveckling. Denna approach tyckte vi fungerade ganska bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-01841

Statistik för sidan