Novel friction material solutions for piezoelectric micro-motors

Diarienummer 2017-05046
Koordinator PIEZOMOTOR UPPSALA AKTIEBOLAG (PUBL) - PiezoMotor Uppsala Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 299 700 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

Denna förstudie syftar till att inrätta ett konsortium där expertis inom ytteknik, materialsyntes, tribologi och materialkarakterisering kombineras med FoU-aktiviteter hos Piezomotor med fokus på problemställningar gällande friktionssystemet i ett antal av Piezomotors produkter. Målet för förundersökningen är att definiera en road-map och förutsättningar för innovationsarbete i ett framtida större samarbetsprojekt inom drivsystemet för Piezomotors produkter.

Förväntade effekter och resultat

Det enskilt viktigaste förväntade resultatet är erhållna indikationer på hur friktionssystemet för Piezomotors produkter kan förbättras med avseende på livslängd och kostnad. Detta kommer att ge vägledning för hur systemet ska utvecklas vidare. Med denna vägledning kan fortsatta forsknings- och R&D aktiviteter leda till produkter som kan erbjudas till kunder som kräver mer kostnadseffektiva lösningar, men också till nya typer av tillämpningar som idag inte kan adresseras med tillräcklig livslängd hos produkterna.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 4 arbetspaket: 1. Grundläggande förståelse: Genomföra litteraturstudie för grundläggande förståelse kring friktionssystemet och alternativ att utvärdera. 2. Materialsystem för ytbeläggning: Ta fram ett system för ytbeläggning av Al2O3. 3. Utvärdering och test av nya materialsystem: Utvärdera materialsystemet före och efter realistiska långtidstester. 4. Plan för fortsatta forsknings- och utvecklingsaktiviteter: Definiera förutsättningar för fortsatt samarbete mellan Uppsala universitet och Piezomotor.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.