Novel diagnostic tests for PDAC in high risk groups

Diarienummer 2017-03579
Koordinator IMMUNOVIA AB (PUBL) - IMMUNOVIA AB
Bidrag från Vinnova 4 926 894 kronor
Projektets löptid november 2017 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning SWElife Steg 2

Syfte och mål

Bukspottkörtelcancer (PDAC) är en av de mest dödliga tumörformerna med en femårsöverlevnad på < 10%. Detta beror till stor del på diffusa symtom som resulterar i sen diagnos och då är det endast är ca 15% av tumörerna som är operabla. Tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer är ett av få sätt att minska dödligheten hos dessa patienter. Målet med detta projekt är att ta fram blodbaserade diagnostiska riskklassificeringstest för specifika högriskgrupper, som tidigare inte har analyserats; intraduktal papillär mucinös neoplasi (IPMN) och nydiagnostiserade diabetespatienter över 50 år

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att bana väg för två nya diagnostiska test, som för första gången möjliggör riskmonitorering av (i) IPMN-patienter, där testet kommer att identifiera maligna lesioner av IPMN före utveckling till PDAC och skilja dessa lesioner från godartade varianter, (ii) nydiagnostiserade diabetespatienter (NOD) över 50 år. Denna grupp har visat sig ha en signifikant förhöjd risk att utveckla PDAC under de första tre åren efter diabetesdiagnosen. Dessa diagnostiska test kommer att öka överlevnaden då fler tumörer kommer vara operabla samt minska kostnadenar för samhället.

Planerat upplägg och genomförande

Immunovia har en unik antikropps microarray-plattform utvecklad för biomarkörsignatur upptäckt, som kommer att användas för att analysera serumprover och därigenom utveckla tester för tidig diagnos inom riskgrupper för PDAC. Projektet har genom samarbetspartners vid Pittsburgh Universitets Sjukhus (UPMC), Oxford Universitet och Lunds universitets Diabetes Center (LUDC) givits tillgång till retrospektivt insamlade serumprover från patienter inom de olika riskgrupperna beskrivna ovan. Immunovia och CREATE Health har ett långvarigt väl fungerande etablerat samarbete

Externa länkar

http://immunovia.com

Texten p&aring; den h&auml;r sidan har projektgruppen sj&auml;lv formulerat och inneh&aring;llet &auml;r inte granskat av v&aring;ra redakt&ouml;rer.