North West

Diarienummer 2013-02363
Koordinator Luleå Industri och Miljö AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - juli 2013
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2011-2014

Syfte och mål

Syfte: Att erhålla en bättre arbetsmiljö för hantverkare vid användande av handhållna maskiner. Uppfyllelse: Detta arbete har tagit projektet en bit på vägen mot detta syfte.

Resultat och förväntade effekter

En teknisk översikt har erhållits (PRV) Denna visar på att liknande lösningar är kända i GB och USA. En del hinder har undanröjts genom detta arbetet. B.la uppkomsten av magnetfält. Möjligheterna för västen har belysts samt vissa nya har tillkommit genom detta arbetet.

Upplägg och genomförande

Ett väl utfört projekt som har följt basrapporten utan större avsteg.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.