Normkritik ger verktyg i besöksnäringen

Diarienummer 2014-04561
Koordinator Realstars ideell förening
Bidrag från Vinnova 180 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att genom en normkritisk innovationsprocess involvera nyckelaktör inom besöksnäringen för att utveckla metoder och arbetssätt som stödjer lagefterlevnad och jämställdhetssträvanden, samverkan, förebygger och motverkar sexhandeln kopplat till branscher. Syftet med projektet har mer än väl uppnåtts på olika nivåer. Dels har intresset varit större än väntat och projektet har samlat fler aktörer och branscher än väntat. Resultatet har inte bara lagt grunden för ett genomförandeprojekt. Under förstudien har nya idéer och arbetssätt prövats tack vare behovet.

Resultat och förväntade effekter

Plattformen utvecklades till ett västsvenskt partnerskap med erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete. ökad kunskap och medvetenhet i frågor om sex traficking, prostitution samt insikt om normer som motverkar förändringar. Eventet Volvo Ocean Race har varit ett pilotevent för att pröva några idéer exempelvis kommunikationskampanj med taxinäringen, förebyggande information inom volontärverksamheten m.m. Intresse och medvetenhet inom Centrum för Turism (forskning) och påbörjat samarbete Stort gensvar och opinionsmässig värde. Satsningen har taigits upp av flera medier

Upplägg och genomförande

Inledningsvis identifierades nyckelaktörer samt inledande samtal. Tre rundabordsmöten arrangerades i Göteborg samt ett i Stockholm. Intressentdialoger och enkät till samtliga deltagare, kunskapshöjande insatser från exempelvis polis, åklagare och Länsstyrelsen. Dialogmetoder och case för att öka insikt om vikten av normbrytande förhållningssätt. Normkritisk innovationsprocess som genererat ett stort antal idéer och insikter varav några prövats under förstudien. Samverkansinnovation på olika nivåer såsom: företagsnivå, branschnivå samt branschöverskridande.

Externa länkar

Vinnovaprojektet beskrivs på denna sida. På en generell nivå beskrivs arbetet för att engagerar företag i traffickingfrågor

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.