Nordisk Jobbportal

Diarienummer 2015-02466
Koordinator THREADSAFE STUDIO AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Vår idé var att skapa en hemsida som skulle förverkliga den nordiska jobbmarknaden genom att låta användare söka jobb i norden på en enda hemsida på användarens egna språk. Denna hemsida skulle bli en förbättring på den nuvarande situationen där olika hemsidor och språk gör en förenad nordisk jobbmarknad bara en teori. Vi har lyckats att lansera ett proof-of-concept hemsida http://nordicjobportal.com, där användare kan söka jobb i både Sverige och Danmark, på sitt eget språk.

Resultat och förväntade effekter

Vi har skapat vår egen API, Nordic Job Portal backend, som standardiserar och översätter öppen data från Svenska och Danska arbetsförmedlingar (PES), och den första konsumenten av denna API: Nordic Job Portal frontend, som är hemsidan http://nordicjobportal.com. Båda av dessa komponenter är fungerande proofs-of-concept som demonstrerar hur PES data kan integreras och presenteras. Dessa komponenter kan också vara en grund för vidare utveckling.

Upplägg och genomförande

De två komponenter av Nordic Job Portal- hemsidans frontend och PES-integration backend- är byggda på design principerna från Sveriges nya medicinska journalsystem (nya Nationella Patientöversikten), fast i en mycket förenklad form. Detta har bidragit till att dessa produkter är mycket stabila, deras kod är lätt att följa samt deras struktur kan dessutom växa till en liknande komplexitet som nya Nationella Patientöversikten.

Externa länkar

This is the Nordic Job Portal website where users can search for jobs from multiple Nordic countries in one language.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.