Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

NORA Personalized medicine in RA

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Institutionen för Medicin
Bidrag från Vinnova 20 824 869 kronor
Projektets löptid april 2019 - april 2023
Status Pågående
Utlysning Nordiskt samarbete inom hälsa

Syfte och mål

Ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) är en heterogen sjukdom vad gäller symptom och svar på behandling. Forskning tyder på att RA inte är en enda sjukdom utan består av undergrupper som var och en drivs av olika orsaker. Hittills behandlar vi dock "enligt tradition" och prövar det ökande antalet olika behandlingar som blivit tillgängliga på ett relativt slumpmässigt vis, och sannolikt för sent. Målet med NORA-projektet är att utveckla individanpassade förhållningssätt till behandling av RA med hjälp av nya prediktionsmodeller och digitala verktyg.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten från NORA är en bättre och tidigare behandling av RA i kombination med produktutveckling (för diagnostik och digitala hälsoverktyg) som kan användas för kostnadseffektiv förbättring av behandlingsresultat för patienter och därigenom bli attraktiva kommersiella produkter.

Planerat upplägg och genomförande

Vårt tillvägagångssätt bygger på vårt starka samarbete inom nordisk reumatologi, och en komplementär partnerkonstellation som spänner över alla nödvändiga kompetenser och infrastrukturer. Det nya i vårt tillvägagångssätt innefattar tillgång och analys av data över olika domäner (genomik, biomarkörer, kliniska data, patientrapporterade data, registerdata) som hittills inte har analyserats tillsammans, nya biomarköranalyser, och fokus på nya typer av patient-centrerade utfallsmått.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 februari 2022

Diarienummer 2019-01188

Statistik för sidan