Night Of Impact

Diarienummer 2013-05163
Koordinator IMPACTHUB STOCKHOLM AB - Impact Hub STOCKHOLM AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med Night of Impact var att lyfta fram utvalda sociala entreprenörer och att bidra till att identifiera utvecklingspotential hos dessa genom en process av crowd-sourcing av idéer. Det har uppfyllts genom att vi har haft 3 events, Night of Impact, med 6 sociala entreprenörer och över 150 deltagare. Ytterligare ville vi identifiera marknader där det finns utvecklingsmöjligheter för sociala entreprenörer, dessa är marknader för tjänster som riktar sig till att stötta barn och ungdomar, tjänster som riktar sig till att förbättra och förnya hälsovård och välmående.

Resultat och förväntade effekter

Vi varje tillfälle har entreprenörerna fått 2-6 konkreta Actionplans med lösningar på de utmaningar de presenterat. De har sett ett direkt värde i att delta, och visat intresse för ytterligare deltagande. Deltagarna har varit personer med olika expertis, inom tex upphandling inom offentlig sektor, sociala medier och marknadsstrateger, finansiering, samt olika användargrupper. Genom ett Mötesprojekt skulle det finnas utrymme att dels fördjupa idéerna och utveckla dem till innovationer, samt att engagera fler aktörer, som kommuner och privat sektor.

Upplägg och genomförande

Projektet fokuserade på att samla in kunskap och information genom events med fokus på sociala entreprenörer och deras nuvarande utmaningar. Entreprenörerna bjöds in under olika teman - hälsa, återbruk, teknik. Upplägget har gett bra resultat för entreprenörer och deltagare, dock hade det kunnat underlätta för förstudien om vi fokuserat på en eller två avgränsade marknader. Processen för framtagande av innovationer har testats och förfinats under projektet. Deltagarna har bjudits in via våra nätverk och vi ser potential för mer riktad inbjudan av utvalda behovsidentifierare.

Externa länkar

Beskrivning av Night of Impact Eventserien

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.