Next generation immunoassays for groundbreaking biomarker research

Diarienummer
Koordinator Olink AB
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Olink´s mål med projektet var att skapa nästa generations teknologiplattform för multiplex biomarkörsmätning, i första hand som ett verktyg att användas inom biomarkörsforskning. Två 96-plex paneler utvecklades för att mäta 92 biomarkörer i 1 mikroliter blodplasma. Projektet har resulterat i kommersialiseringen av en panel som mäter 92 cancermarkörer. Det var förväntat att de multiplexpaneler som utvecklades i projektet skulle bli ledande i fältet med avseende på datamängd, tid för analys och provåtgång. Kostnaden per datapunkt förväntades även ligga lågt jämfört med konkurrenterna. Den första produkten som lanserades den första mars i år (Proseek Multiplex Oncology I) uppfyller förväntningarna väl.

Upplägg och genomförande

Utveckling av panelerna kan indelas i sex olika moment: (1) Design av proximitets-probsekvenssystem och optimering av protokoll (genomförs endast en gång); (2) Val av biomarkörer; (3) Framställning och utvärdering av proximitetsprober; (4) Produktionsöverföring och (5) Validering och verifiering där hela mätsystemets prestanda-parametrar utvärderas. Det var ett bra upplägg, men vi lärde oss att moment (2) bör göras mycket noggrant då man sparar mycket tid.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-00927

Statistik för sidan