Neuromuskulär styrning av robotben

Diarienummer 2018-03235
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för Elektroteknik
Bidrag från Vinnova 4 644 476 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2020
Status Pågående
Utlysning SWElife Steg 2
Ansökningsomgång 2018-02544-en

Syfte och mål

Dagens benproteser är helt frikopplade från patientens neuromuskulära system. Att de biologiska och de mekatroniska kontrollsystemen är åtskilda leder till begränsad funktionalitet till följd av bristfällig koppling och styrning av protesen. Vår målsättning är att, för första gången någonsin, möjliggöra naturlig neuromuskulär styrning av tankestyrda benproteser med känselåterkoppling till kvarvarande nerver i stumpen. Syftet med det här projektet är att kliniskt verifiera ett nytt sorts implantat, som utvecklats för att uppnå målet.

Förväntade effekter och resultat

Ända sedan introduktionen av implanterbara produkter, har en pålitlig, stabil och långvarig kommunikation med utsidan av kroppen varit en stor utmaning. För arm- och ben-proteser har detta hindrat användandet av neuromuskulära gränssnitt för intuitiv styrning. I detta projekt, ska vi lösa detta problem med en kliniskt genomförbar lösning som kommer öppna en ny marknad för benproteser med extra hög funktionalitet. Ett lyckat genomförande kommer ha en stor betydelse för Integrums produkter, och kommer placera företaget som världsledande inom arm- och ben-protesindustrin.

Planerat upplägg och genomförande

Det här är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers Tekniska Högskola (CTH), Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SUH), och Integrum AB. De tre parterna har genomfört lyckade samarbeten tidigare med utvecklingen av motsvarande teknik för armproteser. Biomechatronics and Neurorehabilitation Laboratory, från avdelningen Electrical Engineering vid CTH, koordinerar det här projektet och möten kommer hållas varannan vecka mellan parterna för att säkerställa att projektet genomförs enligt plan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.