Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Neuromotus: En innovativ neuroplastisk behandling av fantomsmärtor

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 1 620 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Det här projektet möjliggjorde den kliniska valideringen av en ny teknisk lösning för behandling av fantomsmärta (FS), nämligen Neuromotus. Neuromotus överkommer de tekniska begränsningar som nuvarande behandlingar innefattar medan den fortfarande är icke-invasiv, och har låg. I detta projekt har Neuromotus blivit en fullt integrerad enhet, godkänd för egen användning av slutanvändaren (läkare och patienter). CE-märkning av Neuromotus har påbörjats och förväntas vara klart i början av 2019

Resultat och förväntade effekter

FS är ett försämrande tillstånd vilket det för närvarande inte finns någon effektiv behandling och det minskar livskvaliteten för både patienter samt närstående. En lyckad behandling skulle inte bara ge lindring och återställa livskvaliteten utan skulle även underlätta återanpassning av patienter som produktiva medlemmar i samhället, vilket i sin tur skulle minska kostnaderna i samband med funktionshindret. Resultaten från projektet visade att Neuromotus effektivt reducerar FS och kan användas av såväl patienter som sjukvårdspersonal självständigt utan ingenjörspersonal

Upplägg och genomförande

Projektet var verkligen ett tvärvetenskapligt arbete. Det koordinerades av Chalmers tekniska högskola och genomfördes i nära samarbete med tre stora sjukhus i Sverige (Stockholm, Örebro och Göteborg) samt med en industriell partner (Integrum AB). En godkänd, säker, robust och användarvänlig enhet utvecklades av samarbetsparterna och användes framgångsrikt i såväl kliniska miljöer som av patienter hemma i deras egen hemmiljö

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02290

Statistik för sidan