Neuromotus: En innovativ neuroplastisk behandling av fantomsmärtor

Diarienummer 2016-02290
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för signaler och system
Bidrag från Vinnova 1 620 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Medtech4health: Medicintekniska innovationer
Ansökningsomgång Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health - 2016 vår

Syfte och mål

Projekt kommer att möjliggöra för den kliniska valideringen av en ny teknisk lösning för behandling av fantomsmärta (FS), nämligen Neuromotus. Neuromotus överkommer de tekniska begränsningar som nuvarande behandlingar innefattar medan den fortfarande är icke-invasiv, har låg risk och är applicerbar även för bilaterala amputationer. Dessutom erbjuder Neuromotus en mer engagerande och effektiv terapi än i dagsläget tillgängliga alternativ. I slutet av detta projekt kommer Neuromotus vara en fullt integrerad enhet som kommer vara godkänd för egen användning av slutanvändaren

Förväntade effekter och resultat

Över 70 % av amputerade lider av FS. FS är ett försämrande tillstånd vilket det för närvarande inte finns någon effektiv behandling för, och det minskar livskvaliteten för både patienter samt närståendes. En lyckad behandling skulle inte bara ge lindring och återställa livskvaliteten utan skulle även underlätta återanpassning av patienter som produktiva medlemmar i samhället, vilket i sin tur skulle minska kostnaderna i samband med funktionshindret. Preliminära resultat visade att Neuromotus fungerade som behandling för patienter vid vilka inga andra behandlingar fungerat.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är verkligen ett tvärvetenskapligt arbete. Det koordineras av Chalmers tekniska högskola och kommer att genomföras i nära samarbete med tre stora sjukhus i Sverige (Stockholm, Örebro och Göteborg) samt med en industriell partner (Integrum AB ). En godkänd, säker, robust och användarvänlig enhet kommer att utvecklas parallellt med kliniska demonstrationer i kliniska miljöer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.