NeuriNox FP7 Förhandling

Diarienummer
Koordinator Redoxis AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid maj 2011 - december 2011
Status Avslutat