Nattaro Labs - Sanerings- och detektionssystem mot vägglöss, som ersätter människor som bete

Diarienummer
Koordinator NATTARO LABS AB
Bidrag från Vinnova 1 879 400 kronor
Projektets löptid april 2013 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att skapa ett system som ersätter behovet av människor som bete för en effektiv sanering, genom en effektivitetsförbättring av den patentsökta behandlande produkten Nattaro Safe, och framförallt genom innovativa förbättringar i det pågående utvecklingsarbetet med Nattaro Scout, en aktiv monitorfälla baserad på feromonbete. Målet med projektet är att skapa ett helt system där man med hjälp av en kontrollerad avgivning av dofter kan locka vägglössen som om det fanns ett mänskligt bete i rummet.

Resultat och förväntade effekter

Det föreslagna projektet tar oss från stand alone produkter till produkter som samverkar i ett system och ger oss för marknaden helt unik funktionalitet. Genom att välja Nattaro Labs erbjudande, skall kunden snabbare kunna upptäcka och därmed komma tillrätta med ett angrepp samt med precision kunna avgöra när rummet är fritt från vägglöss. Inte minst kommer ett framgångsrikt projekt att substantiellt kunna leda till förbättrad konkurrenskraft, vilket i sin tur kan ge effekt på tillväxttakten som en följd av ökad efterfrågan nationellt och internationellt.

Upplägg och genomförande

Arbetet har bedrivits i 4 delsteg tillsammans med våra samarbetspartners, Lunds Universitet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Ingenjörsprojekt. Samarbetet har fungerat väl trots att projektet bedrivits på flera orter parallellt. Analysdelar har genomförts i Stockholm och Borås och doftupptagning och praktiska försök med insekter har genomförts i Lund. Projektet har drabbats av förseningar, men dessa härrör från tekniska problem och inte upplägget på projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.