Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Nationellt Centrum för Finansforskning

Diarienummer
Koordinator Handelshögskolan i Stockholm
Bidrag från Vinnova 90 000 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Swedish House of Finance är att etablera ett oberoende fundament för en långsiktig förstärkning av finansmarknadsforskning i Sverige genom att skapa: *En icke-exkluderande plattform för att bygga en kritisk massa av forskare på högsta internationella nivå. *En miljö som maximerar kunskapsutbyte med andra universitet, statliga organ och finansmarknaden. *Förutsättningarna för en ökad kompetens inom finansområdet som spiller över till både stat och näringsliv.

Resultat och förväntade effekter

Swedish House of Finance har efter sex år etablerat sig som ett av de ledande forskningsinstituten inom finans i Europa. Centret erbjuder ett doktorandkursprogram öppet för alla doktorander inom finans i Sverige, ett data center som samlar, bearbetar och publicerar nordisk data tillgängligt för andra svenska akademiska institutioner, samt organiserar och genomför seminarier och konferenser på aktuella teman som riktar sig till både akademiker och beslutsfattare inom den finansiella sektorn.

Upplägg och genomförande

Sedan 2014 har vi: *Ökat både produktiviteten och kvaliteten i vår forskning. *Arrangerat över 200 seminarer, konferenser och w orkshops för forskare och praktiker i finansmarknaden. *Omstrukturerat vår organisation och varumärke för att möjliggöra en enklare arbetsfördelning och kommunikation. *Framgångsrikt nått vårt mål att matcha statens finansieringsåtagande med medel från den privata sektorn fram till 2020. from the private sector. *Satt upp en ny digital plattform för vårt data center att distribuera finansiell data till alla svenska universitet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02451

Statistik för sidan