Nationella Professionsutvecklingsprogrammet

Diarienummer 2013-05474
Koordinator SNITTS - FÖREN. SV. NÄTVERK F INNOVATION OCH TECHNOLOGY TRANSFER SUPPORT
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att få en jämnare och ökad kompetensnivå samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte bland dem individer och organisationer som handgripligen och strategiskt arbetar på ett innovationskontor eller en inkubator. Med ett nationellt program upprätthåller vi kontinuitet, kvalitet och långsiktighet. NPPn ger innovationsrådgivare och dess organisationer möjlighet att höja upp och synliggöra det dem åstadkommer på ett effektivare sätt med bredare spridning över alla lärosäten. Genom programmet vill vi kvalitetsäkra innovationsstödsystemet med nära koppling till akademin.

Resultat och förväntade effekter

Antal kurstillfällen: 6 Totalt antal NPP deltagare: 102

Upplägg och genomförande

Under år 2014 har SNITTS NPP-kommittee utvecklat ett nationellt professionsutvecklingsprogram för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för dem individer som arbetar på Innovationskontor, Inkubatorer och forskningsinstitut samt övriga potentiella intressenter. I detta program har följande utbildningstillfällen ingått: * Grundläggande utbildning i nyttiggörande av kunskap/forskning * Intellectual Asset Management * Kunskapsutbyte med SME * Strategiska partnerskap * IP-frågor i forskningssamverkan * Licensiering/Avtalsrätt/Marknadsrätt Open Innovation

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.