Nationell skalning öppna data (NSÖD)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE ICT Viktoria
Bidrag från Vinnova 8 500 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - mars 2022
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet NSÖD skall fungera som en katalysator så att de genomförda och pågående initiativ inom öppna data i kommunal verksamhet får spridning och skalas upp på en nationell nivå samt möjliggöra en nationell kraftsamling för att Sverige skall kunna ta en ledande position bland europeiska länder i nyttjande av öppna data.

Förväntade effekter och resultat

Förankra en process för enhetlig nationell hantering och publicering av kommunal öppna data som förenklar och stimulerar nyttjandet av kommunal öppna data för aktörer.

Planerat upplägg och genomförande

I fas 1 sammanställs Sveriges öppna data initiativ, definiera relevanta datamängder för implementering i fas 2 samt säkerställa parter i projektets fas 2 och fas 3. I fas 2 implementera verktyg, publicera minst två typer av öppna data för några kommuner, skapa riktlinjer, mallar och processer som stöd för kommunerna att publicera öppna data. Skapa nära samarbeten med myndigheter för samordning av API och dokumentation. I fas 3 stödja kommuner att publicera öppna data samt tillsammans med myndigheter förankra en process för enhetlig nationell hantering och publicering av öppna data.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 oktober 2020

Diarienummer 2018-04505

Statistik för sidan