Nationell kunskapsplattform för social innovation

Diarienummer
Koordinator Malmö universitet - Mötesplats Social Innovation
Bidrag från Vinnova 13 980 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - januari 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att bidra till att social innovation, socialt företagande och socialt entreprenörskap når sin fulla potential som samhällskraft för att medverka till att Sverige ska nå målen i agenda 2030 och fortsatt vara ett föregångsland inom området internationellt. Målet är att skala upp och kraftsamla kring kunskapsplattformen Mötesplats Social Innovation (MSI) för att öka kunskapsutveckling, kunskapsdelning och möjligheten för utövare och potentiella utövare inom social innovation, socialt entreprenörskap och socialt företagande att mötas.

Förväntade effekter och resultat

Projektet vill möjliggöra att social innovation når sin fulla potential, bidra till att Sverige ska nå målen i agenda 2030 och stärka Sveriges konkurrenskraft. Projektresultaten bidrar till att operationalisera den nationella strategin ”Ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation”. Detta görs genom att kraftsamla nationellt kring kunskapsplattformen Mötesplats Social Innovation. Genom kommunikation och ökad kännedom har projektet ambition att vara den nationella samlande kunskapsplattformen inom social Innovation som kan växa över tid.

Planerat upplägg och genomförande

MSI, Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet är projektparter. Dessa lärosäten har tagit sig an uppgiften att vara värdar för regionala noder inom MSI. MSIs nationella arbete i Malmö ska få vidare kraft och spridning genom fysisk närvaro även i Stockholm. I uppbyggnad och utveckling av kunskapsplattformen engageras regioner, företag, innovationsfrämjare, lärosäten, kommuner, idéburna organisationer, myndigheter och andra värdefulla aktörer för områdets utveckling.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 december 2018

Diarienummer 2018-04819

Statistik för sidan