Nationell forskarskola och doktorandnätverk inom lättviktsteknik

Diarienummer 2013-03300
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - mars 2014
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer
Ansökningsomgång 2014-01199-en

Syfte och mål

LIGHTer PhD network skall möjliggöra utbildning av doktorer inom discipliner relevanta för lättvikt och som kan möjliggöra stora framtida tekniksprång. Nätverksaktiviteterna omfattas av en gemensam kurs och seminarium, industriella utstationeringar och en årlig doktorandkonferens som samordnas med andra LIGHTer-aktiviteter. Denna del av projektet har haft som mål att skapa en plan och förutsättningar för genomföandet av den nationella forskarskolan, LIGHTer PhD network. Planen beskrivs i en bifogad rapport.

Resultat och förväntade effekter

LIGHTer PhD network är planerat för att under en två-årsperiod rekrytera 20 doktorander per år. Under förrutsättningar att en långsiktig finansiering kan erhållas så kommer målet att 100 doktorer inom lättviktsteknologier att utbildas under en 10-årsperiod att uppfyllas.

Upplägg och genomförande

Utförande: Nätverksaktiviteterna kommer att omfattas av gemensamma kurser och seminarier, industriella utstationeringar och en årlig doktorandkonferens som samordnas med andra LIGHTer-aktiviteter. Två gemensamma aktiviteter varje år planeras för att alla doktorander ska ges möjligheten att, tillsammans med den generella kursen i lättviktsteknologi, träffas regelbundet. Den generella grundkursen i lättviktsteknologi är obligatorisk för alla doktorander inom LIGHTer PhD network. Kursen planeras att erbjudas till 20 deltagare varje år.

Externa länkar

Hemsida för LIGHTer PhD network

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.