Nästa generations resor och transporter i ett stadsbyggnadsperspektiv-testbädd Umeå -Fas 1

Diarienummer 2018-02752
Koordinator Umeå kommun - Stadsledningskontoret
Bidrag från Vinnova 4 025 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att skapa ökad förståelse för hur staden kan arbeta för att möta framtidens behov av mobilitet kopplat till ökad elektrifiering och automatisering. Projektet ska lyfta kunskapsnivån nationellt vad gäller hur frågor som elektrifiering, digitalisering och automatisering bör påverka den kommunala planeringsprocessens policys.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat omfattar utvecklat kunskapsinnehåll i ordinarie detaljplaneprocessen kring de krav framtidens behov av mobilitet ställer på staden. Vidare arbetar projektet för ökad kunskap om de effekter storskalig elektrifiering av transporter ur ett stadsbyggnadsperspektiv kan få kopplat till elinfrastruktur, genom att etablera en testbädd för nästa generations resor och transporter i Umeå. Resultaten utvärderas sedan utifrån ett

Planerat upplägg och genomförande

AP1 * Utreda effekter utifrån tidigare gjorda studier * Testa synergieffekter mellan befintlig infrastruktur och laddinfrastruktur * Utvärdera tester ur branschnormperspektiv AP2 * Sammanställa befintliga framtidsspaningar * I ordinarie detaljplan testa hur identifierade krav kan integreras * Utvärdera policyimplikationer

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.