Nästa generations kompositstrukturer för civila flygplan del 2

Diarienummer 2013-04667
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 8 493 734 kronor
Projektets löptid december 2013 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Vidareutveckling av teknologierna framtagna i NÄSTA GENERATIONS KOMPOSITSTRUKTURER FÖR CIVILA FLYGPLAN, för att tillverka en lastrumsdörr i komposit, har genomförts med mycket gott resultat som visades på demonstrationsdag i 2 september 2015 i Laxå samt på Compraser Labs i Linköping 16-17 Mars 2016. Många av teknologierna som utvecklats inom projektet kommer att vidareutvecklas inom Clean Sky 2 och SWE Demo eller implementeras i produktion samt i nya produkter. Nytt bolag X-Laser Systems har bildats och utvecklat ett mätinstrument baserad på krysslaser som säljs på marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Kompletterande teknologiutveckling har gjorts för en dörrdemonstrator, 2*3 meter i komposit av Saab i samarbete med: - Swerea SICOMP Compraser Labs - för tillverkningen av dörrdemonstratorn i komposit. - ÅF-Industry,LiU och X-Laser Systems som utvecklat en förenklad end-effector för borrning med robot. - Biteam och KTH som konstruerat, tillverkat och utprovat en vävmaskin för 3D-vävning av nudelprofil i komposit och Elitkomposit som har konstruerat och tillverkat en impregneringsutrusning. - Flexprop som utvecklat och tillverkat en sammanbyggnadsjigg (9x5m) i komposit.

Upplägg och genomförande

Projektet var en utökning av I NÄSTA GENERATIONS KOMPOSITSTRUKTURER FÖR CIVILA FLYGPLAN med nya partner från akademin och SMF:er. Projektet har genomförts i 6 delprojekt integrerat med arbetet i huvudprojektet. Samarbetet mellan parterna har varit mycket bra och effektivt, nya värdefulla kontakter har skapats mellan deltagande parter som har lett till nya forskningsfrågor, nya samarbeten, nya produkter samt skapat nya affärsmöjligheter för SMF både inom och utanför Sverige.

Externa länkar

Hemsida som beskriver projekten ´Nästa generations kompositstruktur för civila flygplan del1 och 2.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.