Nästa Generations Inkubatorer

Diarienummer 2014-01521
Koordinator ALMELING & SON AB - ALMELING & SON AB, Sundbyberg
Bidrag från Vinnova 375 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Utforska utmaningar för svenska startups - Uppfyllt Fem innovationer & ansökningar till VINNOVA Pilotprojekt 2014 - Fyra ansökningar har lämnats in, en kommer att genomföras utanför pilotprogrammet. Alla deltagare skall ha upplevt stor affärsnytta av sitt deltagande - Betyget är 4,3 på en 5-gradig skala.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i fyra projekt ansökningar, men även inspirerad båda inkubatorer och startups att fortsätta dialogen kring utveckling av det svenska startup miljön.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg och format har uppskattats av samtliga deltagare, och visat sig att vara ett mycket effektivt sätt att identifiera behov och ta fram potentiella lösningar.

Externa länkar

Projektsida för att sprida information inför projektet och där vi har för avsikt att även följa piloterna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.