Nasa SpaceAppsChallenge

Diarienummer 2013-01146
Koordinator Almi Företagspartner Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid mars 2013 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Den 19-21 april genomfördes NASAs initiativ International Space Apps Challenge i 83 städer i 44 länder och med över 9000 deltagare som summerar till världens största hackathon hittills. Globalt ledde detta till över 750 lösningar på problem som adresserats i inbjudan till tävlingen, exempelvis rymdtillämpningar och lösningar inom miljöteknikområdet. I Sverige gick arrangemanget av stapeln i Göteborg på Lindholmen Science Park. För världskapet stod Almi Företagspartner med huvudsponsorerna VINNOVA, Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen och Energimyndigheten.

Resultat och förväntade effekter

Målet att samla människor på ett öppet event för att uppmuntra till innovation samt lösa ett antal utmaningar med öppen data nåddes med god marginal. Projektet NASA Greener cities utsågs till global vinnare i klassen ´Galactic Impact´ och projektet Star Hopper finn hedersomnämnande i klassen ´Most inspiring´.

Upplägg och genomförande

NASA publicerade utmaningarna ca en månad innan själva Hachathon och då öppnades även möjligheten till att anmäla lag eller personer. Till det svenska eventet anmäldes 127 personer och 13 lag bildades. Vi hade haft möjlighet att ta emot upp till 200 personer och med lite mer tid hade vi kanske fått mer folk och framför allt mer personer från andra delar av Norden. Nu blev det huvudsakligen personer fråm västsverige, Skåne och Stockholmsregionen.

Externa länkar

Blogg om projektet

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.