Närproducerad Matinnovation

Diarienummer 2014-01520
Koordinator SERENDIPITY INNOVATIONS AB
Bidrag från Vinnova 262 500 kronor
Projektets löptid april 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har uppnådd syftet att utforska marknadsbehov för matinnovation. Det har även bidat till nya möten mellan matproducenter och behovsidentifierare.

Resultat och förväntade effekter

Projektets mål var att ta fram minst 5 nya idéer, och skapa samarbeten för att ta de till marknad. Projektet genererade minst en ide per entreprenör (7stk) men i de flesta fall flera idéer per entreprenör. Projektet har dock inte ledat till lika många samarbeten och pilotansökanden som förväntad.

Upplägg och genomförande

Projektet Närproducerad Matinnovation kopplade ihop sju matproducenter (entreprenörer) med sju behovsidentifierare (grossister, restauratörer och experter) för en heldags workshop på Gubbhyllan på Skansen. Mötesprojektet viste sig att vara ett effektivt forum för att utforska marknadsbehov och generera nya idéer. Processen efteråt viste sig dock inte leda till lika många ansökningar som förväntat, båda fördi entreprenören inte prioriterade arbete tillräckligt högt jämförd med daglig verksamhet, och för att det var svårare att etablera samarbeten än vad som var förväntad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.