NÄRFISK testbädd teknik

Diarienummer
Koordinator Ecoloop AB
Bidrag från Vinnova 4 124 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet NäRFISK Testbädd Teknik har etablerat en fysisk och organisatorisk testbädd för RAS. Den fysiska testbädden har etablerats på Ljusterö i Stockholms skärgård och drivits under 21 testmånader med produktion av gös och abborre i en skala motsvarande en produktion av 5 ton fisk per år. Projektet har kunnat verifiera att odling av gös och abborre i RAS fungerar som produktionsmetod under svenska varierande betingelser och att fisk med god smak och kvalitet kan produceras.

Resultat och förväntade effekter

Projektet NäRFISK Testbädd Teknik har visat att RAS-teknik för produktion av gös och abborre fungerar väl i liten fullskala och kan skalas upp till kommersiellt bärkraftig skala. Svenska kunskaps- och utrustningsföretag inom såväl vattenbruks- som vattenområdet bör ha goda möjligheter till affärer, framför allt internationellt, genom att delta i en svensk utveckling av RAS-tekniken. Sverige har anledning att satsa på utveckling av RAS-teknik och på kretsloppsbaserad urban matförsörjning.

Upplägg och genomförande

Projektet NäRFISK Testbädd Teknik har genomförts i ett konsortium med företaget Ecoloop AB som projektägare och med deltagande från KTH, Chalmers, samt företagen Svensk Fiskodling AB, Wallenius Water AB och Nordic Water AB. Konsortiet har hyrt in sig i en RAS-anläggning på Ljusterö och utvecklat denna till en testbädd. I projektet har Wallenius Waters AOT-teknik och Nordic Waters Dynasandfilter testats som komponenter i en RAS. Försök med utökad styrning och kontroll av RAS har genomförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-04120

Statistik för sidan