När kommer bussen?

Diarienummer 2013-04677
Koordinator WINTERKVIST.COM COMPUTER SECURITY CENTER HANDELSBOLAG
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har kunnat konstatera att utan ett extra värde för kunden och resenären så torde betalningsviljan vara begränsad. Intresset för tänkta bolag däremot har motsvarat förväntningarna även om ett krav från dem har varit att få se en något mer färdig prototyp.

Resultat och förväntade effekter

I dag finns en tidig, fungerande första prototyp av både en app app och serverlösning. Den grundläggande funktionen finns där - att hålla reda på var en buss befinner sig.

Upplägg och genomförande

Se bilaga för detaljerad sammanställning över hur vi jobbade.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.