NANOVA 2: Förstudie för en nanoproduktionsanläggning som möjliggörare för en svensk nanomaterialindustri

Diarienummer 2014-06207
Koordinator Lunds universitet - Nanometerkonsortiet
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har utvecklat ett koncept för en kommersiellt driven anläggning för pilotproduktion av applikationer baserade på nanoteknik. Konceptet kallas ProNano och kommer vara grunden i ett ekosystem för kommersialisering av nanoteknik i anslutning till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Denna satsning kommer vara viktig för att företag i Sverige och norra Europa ska kunna hantera de utmaningar de står inför i kommersialiseringen av nanoteknik. Växande bolag klarar inte själva av att göra de investeringar som behövs för utveckling och kommersialisering.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har skapat en hållbar affärsmodell och strategisk plan framåt. Dessutom har projektet resulterat i stark uppbackning av många företag, myndigheter, finansiärer, lärosäten, institut och andra intressenter. Projektet väntas leda till att ProNano kommer att få det stöd som behövs för att starta verksamheten och därmed etablerandet av en anläggning för pilotproduktion av industrins nanoteknikrelaterade produkter till 2018.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits som ett samverkansprojekt mellan ett flertal parter. Utifrån det stora intresset ProNano skapat, har några parter tillkommit under vägen. Projektet har arbetat mycket med möten med intressenter för att samla information om möjligheterna med ProNano och för att förankra konceptet. Denna input i kombination med studiebesök, parternas egna kunskaper och analyser av marknadsmöjligheter har lett till projektets goda resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.