Nanostructure based multifunctional flexible colour filter

Diarienummer 2015-04870
Koordinator KTH HOLDING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 959 356 kronor
Projektets löptid januari 2016 - maj 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering 2015 - höst

Syfte och mål

Projektets ursprungliga mål var att utveckla RGB-färgfilter baserat på kisel nanopelare och för att verifiera deras kommersialisering i “display” och bildsensor tillämpningar. Fristående filter visades. Det finns intresse från bildsensorproducenter, men kräver full validering inklusive tillverkning i en CMOS-fabrik. I ett annat spår undersöktes våglängdsselektiva IR-filter som har lett till ett samarbete med ett företag som arbetar med IR-kameror.

Resultat och förväntade effekter

Fristående RGB-filter baserade på Si nanopelare visades. För att tekniken ska vara konkurrenskraftig och kommersiellt attraktiv måste emellertid egenskaperna för filteregenskaper förbättras, och tillverkning i en CMOS-fabrik måste påvisas. Undersökningarna som gjorts på våglängdsselektiva IR-filter visar unika möjligheter inom “gas-sensing” (miljö- och industriövervakning) och kommer att drivas genom ett samarbete som initieras med ett företag som arbetar med IR-kameror.

Upplägg och genomförande

Den tekniska och kommersiella verifieringsverksamheten analyserades kontinuerligt. När det gäller RGB-filtertekniken baserad på Si nanopelare, kontaktades flera bildsensor- och bildskärms-tillverkare och CMOS-fabriker. Analys visar att betydande förbättringar i filterföreställningar är nödvändiga för att göra dem konkurrenskraftiga och kommersiellt attraktiva. Undersökningarna på IR-filter för “gas sensing” är mest lovande och resulterade i samarbete med ett företag som arbetar med IR-kameror.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.