NANOSHELL DRUG DELIVERY SYSTEM FOR ACUTE MYELOID LEUKAEMIA TREATMENT

Diarienummer 2018-04657
Koordinator NANEXA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juli 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Målet med detta projekt är att utveckla en läkemedelsformulering som förbättrar behandlingen som bekämpar progressionen av akut myeloid leukemi (AML) och minskar allvarlighetsgraden av biverkningarna. AML, den vanligaste typen av aggressiv leukemi hos vuxna, leder till oproportionerligt hög morbiditet hos patienter och påverkar ekonomin genom hög dödlighet och kostnader för sjukhusvistelse. De tillgängliga behandlingsalternativen är mycket ineffektiva för äldre och utgör en stor utmaning globalt.

Förväntade effekter och resultat

Nanexa siktar på att ta itu med utmaningen genom att utveckla ett nytt generiskt läkemedel för att förbättra patienternas livslängd. Nanexas program är baserat på ett drug delivery-system som genereras med en verifierad Atomic Layer Deposition-teknik och visar sig vara effektiv vid styrningen av läkemedelsplasmakoncentrationen i in vivo-studier. Denna behandling förväntas förbättra interventionsresultaten för patienter, förbättra administrationsschemat och sänka behandlingskostnader och sjukvårdskostnader för långvarig sjukhusvistelse.

Planerat upplägg och genomförande

För denna SME Fas 1-feasibilitystudie kommer Nanexa: Utföra marknadsundersökningsstudie för att uppskatta potentialen i PharmaShell® för förbättrad AML-behandling, inklusive outlicensscenarier för stora och medelstora läkemedelsföretag, Förbereda detaljerade projektplaner och budget för de prekliniska studierna och klinisk fas I-studie, Bedöma kliniska strategier: samarbete med lokala sjukhus och CRO.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.