Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

NANOSHELL DRUG DELIVERY SYSTEM FOR ACUTE MYELOID LEUKAEMIA TREATMENT

Diarienummer
Koordinator NANEXA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juli 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla en affärsplan för Nanexas fortsatta tillväxt och lönsamhet.

Resultat och förväntade effekter

Den affärsplan som tagits fram som resultat av projektet kommer att vägleda strategiska kliniska insatser och marknadsinsatser av Nanexas team.

Upplägg och genomförande

Förstudien innefattade förberedelse av kliniska studier, identifiering av strategiska partners samt marknadsanalys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 november 2018

Diarienummer 2018-04657

Statistik för sidan