Nanopartiklar Quillaja Saponin DUE-C300 för behandling av solida tumörer

Diarienummer 2014-06330
Koordinator MOREINX AB - Moreinx
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

AMMLab-New York University Abu Dhabi identifierades som den lämpligaste partnern och tillsammans utarbetades en ansökan för ett fullskaligt projekt och ansökan skickades in i mars 2015. Målet är att denna ansökan ska leda till ett fullskaligt projekt inom området G3 Nanopartiklar för prostatacancerbehandling och utgöra starten för ett långsiktigt samarbete med AMMLab.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av planeringsprojektet är ett forskningsprojekt inom VINNMER Industry Outgoing på cancerbehandlingsmedicin med MoreinX AB. Ansökan skickades in till Vinnova och besked inväntas. Ett långsiktigt samarbete med AMMLab-New York University Abu Dhabi, Harvard Medical school och Massachusetts Institute of Technology har redan skapats under projektets planeringsfas. Detta kommer att ge Wehelie möjlighet att samarbeta med framstående professorer och forskare vid dessa institutioner och utgöra ett stort meriteringshöjande steg för Wehelies karriär.

Upplägg och genomförande

Projektledaren besökte under två veckor grupper i Förenade Arabemiraten. Under denna resa träffade projektledaren flera möjliga samarbetspartners. Syftet med planeringsprojektet var att genomföra besök hos tänkta partners i ett internationellt utbyte för Wehelie. Detta har genomförts genom besök och diskussioner med dessa två grupper och vi valde att samarbeta med AMMLab i NYUAD. Tillsammans utarbetade vi en ansökan för ett fullskaligt projekt och ansökan skickades in till Vinnova. övriga universitet som besöktes visades sig oorganiserade och var olämpliga för utbyte

Externa länkar

www.moreinx.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.