Nano-optisk batterisensor

Diarienummer 2015-02169
Koordinator Insplorion Sensor Systems AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovation Projects in Enterprises

Syfte och mål

De huvudmål som fastställdes för projektet med dess tids- och budgetram anses vara uppnådda. Projektet har verifierat teknikens funktion samt dess mycket stora marknadspotential, där syftet är att mer effektivt mäta laddnings- och åldringsstatus hos fordonsbatterier.

Resultat och förväntade effekter

Sensortekniken har visat sig fungera som ett verktyg för realtidsmätning av laddningsstatus av Li-jon batterier. Den mest lovande framtida utformningen av implementeringen anses vara sensorbeklädda optiska fibrer inuti batteriet. Denna lösningen bedöms som enklast och mest kostnadseffektiv för miniatyrisering, samt ger möjlighet till synkron detektion av flera parametrar, så kallad multiplexing, till exempel laddningsstatus, temperatur och åldringsmekanismer. Projektet har resulterat i åtminstone två nya ansökningar för framtida finansieringsstöd.

Upplägg och genomförande

De battericeller som använts under projektet har tillverkats på KTH och Uppsala universitet, där olika lösningar på optisk access har verifierats. Tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola har battericellerna sedan testats i kombinerade experiment med optisk och elektrokemisk utrustning. Den framtida sensordesignen har i samråd med batteritillverkare och potentiella slutkunder kunnat fastställas som optiska fibrer med deponerade nanosensorer.

Externa länkar

Insplorion Sensor Systems

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.