Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MusselUp! Från prototyp till produktion

Diarienummer
Koordinator EICORN AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Klimatsmart protein

Syfte och mål

Vår målsättning med projektet var att skapa en plan och kunskap om vad som krävs för att uppföra en första kommersiell produktionsanläggning för musselmjöl av livsmedelskvalitet, samt tillverkning av protein-bars baserade på musselmjöl. Efter fullföljt projekt har vi upprättat alla huvudsakliga delar av denna plan samt upparbetat en kunskapsbas för kommersiell produktion. Projektet har även resulterat i ett antal nya frågeställningar som vi kommer att jobba vidare med i syfte att nå marknaden med en produkt så snart som möjligt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att projektparternas kunskap om vad som krävs för kommersiell produktion av så väl musselmjöl för livsmedelsapplikationer som protein-bars avsevärt har ökat och nått nödvändig nivå för genomförande. Det har även resulterat i konkreta specifikationer, processer och planer för driftsättning av kommersiell produktion. Den ökade mognadsgraden som projektet inneburit för en av projektets medverkande parter har även resulterat i att privat kapital investerats i verksamheten.

Upplägg och genomförande

Projektmetodiken bestod till största delen av att verifiera hypoteser med hjälp av marknadsdata och experiment, samt att tillgodose utvecklingsbehov genom samverkan med experter på de områden som berördes. Relevant marknadsdata kunde hittas för att styrka de marknadshypoteser som lagts fram, och de experiment som genomförts har antingen lett till önskvärd kunskap om specifika frågeställningar eller till att nya utmaningar framkommit, vilka kräver ytterligare utveckling av främst råvaran.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05289

Statistik för sidan