Multifunktionell fönsterteknik

Diarienummer 2014-03361
Koordinator GFAB SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2013 - 2015

Syfte och mål

Syftet med denna förstudie har varit att undersöka möjligheten att kombinera ett par specifika funktionella glas i en och samma isolerglasenhet. Provningar av testglas visar på goda möjligheter att utnyttja glasen på önskat sätt. Ett mål var också att göra en kartläggning av befintliga patent i världen eller konkurrerande produkter och tekniker. Kartläggningen visar inte på några patenthinder eller produkter kombinerar funktionerna på detta sätt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet visar att en ny kombination av funktionella glas bör gå att realisera. Som en direkt följd av projektet kommer GFAB att gå vidare med ytterligare tester. Om även dessa faller väl ut kommer det att leda till ett större utvecklingsprojekt där man tar fram prototyper av några olika produkter och förbereder lansering på marknaden.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts och drivits genom täta arbetsmöten och diskussioner. GFAB har bidragit med marknadsaspekter och kravspecifikationer, tillverkat prover och utfört tester av glasens prestanda. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har varit involverade i såväl diskussioner som tester och patentsökning. Glafo glasforskningsinstitutet har varit projektledare och deltagit i planering av tester, diskussioner och mätningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.