Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Multi4 - ett nytt kirurgiskt instrument för diagnos och behandling av blåscancer inom cystoskopi

Diarienummer
Koordinator Multi4 AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - juli 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Utveckla nytt instrument för diagnostik och behandling av urinblåsecancer

Långsiktiga effekter som förväntas

Fyra olika funktioner utvecklade och säkrade med proof of koncept genomförd.

Upplägg och genomförande

Genom att ändra på isolering, material och dimensioner på multilumenslang kunde vi nå målet. Datssimuleringar och flera tester utförda på lab med genomgång av patolog.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 februari 2019

Diarienummer 2019-00089

Statistik för sidan