Moving Floor Dairy Concept

Diarienummer 2012-02796
Koordinator MOVING FLOOR GOTLAND AB
Bidrag från Vinnova 389 907 kronor
Projektets löptid november 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Mål för projektet var att åstadkomma goda förutsättningar för ett framtida FoU-projekt som kortfattat skall utreda hygien och djurhälsa i Moving Floor Concept. I förstudien har Moving Floor kunnat utveckla och förbättra planerna för implementering av produkten i stallmiljö i samråd med forskare och myndigheter. Planer på forskningssamarbeten medSLU och SVA har fastställts och underlagi form av stallritningar har framtagits.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har genererat de resultat som eftersträvades, det vill säga en bred diskussion i ett tidigt skede med forskare, företag och myndigheter om de utmaningar och möjligheter som Moving Floor liggbås innebär. Moving Floor ser genom förstudien goda möjligheter att genomföra vetenskapliga studier av liggbåset. även de praktiska testerna i ladugård har utfallit enligt förhoppning och visar på en rimlig "time to market".

Upplägg och genomförande

Det resultat som förstudien har gett har åstadkommits genom en bred diskussion mellan företag, forskare och myndigheter under hela perioden för förstudien.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.