Movetto Home Assistance-ett mobilt personförflyttningshjälpmedel

Diarienummer 2014-06069
Koordinator STIFTELSEN IMIT - IMIT Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att utveckla ett estetiskt tilltalande och funktionellt personförflyttningsmedel för enkel användning vid korta sträckor inomhus och som kan manövreras av en person - brukare eller/och användare. Målet har varit att ta fram en prototyp lämplig för följdinvestering. Syfte och mål har uppnåtts. Projektet har präglats av en användarcentrerad utvecklingsprocess, dvs. med hänsyn till samspelet mellan människa och teknik. Framtagen prototyp är lämplig för följdinvesteringar med målsättningen att vidareutvecklas till en kommersiell produkt.

Resultat och förväntade effekter

Det konkreta resultatet består av en Beta-prototyp, i ett koncept lämpligt för följdinvesteringar. Projektets resultat har potential att tillmötesgå en bred målgrupp med olika funktionsbehov och krav. Produktkonceptet, gestaltat i en Beta-prototyp, kan erbjudas i flera variationer och anpassning till individuella önskemål.

Upplägg och genomförande

Utvecklingsarbetet (konceptidé, funktionstester, analys samt evaluering av prototyper med komponenter samt konstruktion) är genomfört. Brukarstudier samt behovsidentifiering med involvering av representativa användare/ brukare är genomförda avseende kravidentifiering samt utvärdering. Översättning av brukarkrav och statiska analyser till tekniska analyser med funktions- och kravspecifikation samt teknisk konceptanalys av prototyper med funktionstester, aktivitets- och riskanalyser är genomförd och analyserade enligt projektplan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.