Mötesplats Spinneriet

Diarienummer 2014-03093
Koordinator Ale Kommun - Spinneriet Ungdomsboende
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Spinneriets Ungdomsboende har kommit en bit på väg med att utveckla iden att bygga en motesplats som syftar till att skapa effektiva forutsattningar for integrationsarbetet med ensamkommande flyktingbarn. Genom flera publika aktiviteter, nätverkande, marknadsföring och pressarbete har Mötesplats Spinneriet engagerat det civila samhället och uppnått en god start till ökad kunskap och samverkan inom kommunen, vilket är en förutsättning för att ge nyanlända ungdomar en bra start.

Resultat och förväntade effekter

Motesplatsens aktiviteter, natverk leder till snabbare sprakutveckling, battre studieresultat och borjan till ett kontaktnät for ensamkommande flyktingar. Det är fortfarande en bit att gå för att skapa det utfall som krävs. I en situation då strömmen av ensamkommande flyktingbarn ständigt ökar till kommunen blir Spinneriet en viktig samverkansplattform för att samla kunskap och att arbeta förebyggande. Kommunens olika förvaltningar, i synnerhet näringslivsavdelningen, planerar vidare satsningar med fokus på innovation, entreprenörsskap gentemot ökad hållbar tillväxt.

Upplägg och genomförande

Utifrån ett urval av de olika arbetspaketen har vi framgångsrikt genomfört samarbetsprojekt; Näringslivsgalan i Ale, företagsluncher, Coaching med Handelshögskolan för att nämna några. Aktiviteterna har resulterat i att nyanlända ungdomar har synliggjorts, attitydförändringar leder till fler ömsesidiga utbyten mellan nyanlända och etablerade Alebor sker. Etablerandet av plattformen, som främjar och underlättar nya och innovativa former av samverkan i kommunen, fortsätter. Mer tid och resurser krävs för en långsiktig etablering av verksamhet och organisation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.