Mosaik

Diarienummer
Koordinator OSS-Q AB
Bidrag från Vinnova 2 100 000 kronor
Projektets löptid maj 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har framgångsrikt etablerat en kommersiell bas för Mosaik-tekniken för behandling av kranioplastik. Mycket lovande långtidsläkning har kunnat konstateras med beninväxt. Nödvändiga tester har genomförts som bas för att ta fram en teknisk fil, vilken nu är på plats. En tillverkningsprocess har etablerats och marknadspotentialen validerats. Efter inledande behandling på pilotpatienter är nu en klinisk plan under utarbetande.

Resultat och förväntade effekter

Framgången i projektet har lett till bildandet av Oss-Q AB. Vidare har en finansieringsomgång genomförts med Karolinska Development och Almi Invest som investerare. Detta har kompletterat Vinnova resurserna och gett möjligheter till att accelerera kommersialliseringsplanerna. Vi bedömer att Oss-Q har stor klinisk och kommersiell potential. Spridningen av Mosaik-tekniken har möjligheter att förbättra terapi-resultaten och sänka kostnaderna vid behandling av kranioplastik samt även behandling av andra typer av komplicerade bendefekter.

Upplägg och genomförande

Mosaik projektet baserades på tidiga kliniska resultat från behandling med en implant-prototyp. Resultaten var viktiga för projektplanseringen och möjligheterna till finansiering. Tidiga satsningar på patent har likaledes varit viktiga. Projektgruppen har sökt vägar för att kunna realisera en tidig marknadsintroduktion, även om i liten skala och inom ett niche-område. En viktig princip från början i projektet var att arbeta med regulatorisk etablerade råvaror för implantatet och att ge dessa en innovativ design; detta underlättade de regulatoriska kraven.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.